Dr. habil. Murádin János Kristóf

Kolozsvári történész, habilitált egyetemi docens, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Kolozsvári Kar, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék vezetője.
Kutatási területei: erdélyi magyar civilek deportálása a Szovjetunióba 1944 őszén, az 1944-es
frontátvonulás Kolozsváron, magyar kultúrintézmények Erdélyben 1944 és 1948 között, magyar-
román kapcsolatok a 20. század első felében.
Mintegy 50 tanulmányban és cikkben foglalkozott az 1944–1945-ben a Szovjetunióba hurcolt
erdélyi magyar és német civilek életével, szerkesztette és előszóval látta el Ercsey Gyula a
szovjet gulágról szóló emlékiratát.
Román nyelven publikált doktori tézise 2014-ben elnyerte a Kolozs Megyei Könyvtár egyik
díját.
2017. augusztus 20-án, a „GULAG-GUPVI Emlékév” során Magyarországon és Erdélyben
végzett történészi és kultúraszervező tevékenység elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetésben részesült.
Ugyancsak 2017-ben a Szovjetunióba hurcolt erdélyi magyar civilek sorsának feltárásáért és az
Erdélyi Párt 1940 és 1944 közötti történetének kutatásáért végzett történészi munkája
elismeréseként a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) a Közép-Európa
Kutatásáért Díj Junior fokozatát adományozta számára.

About admin