Munkáink

Emléktárgyak

Emléktárgyak amelyek ..

Tanulmányok

Azon tanulmányok,  amelyek az emlékév kapcsán készűltek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem gondozásában. Temmatikák: Az 1944-es frontátvonulás Kolozsváron, Erdélyi magyar civilek szovjet fogságban (1944–1953), Malenkij robot 1944–1945.

Konferenciák

Elhallgatott történelem: magyarok és németek szovjet fogságban 1944 és 1953 között
Soviet Deportations in the Carpathian Basin between 1944 and 1945 Conference within the “Malenkaya Rabota” Memorial Year

Filmek

Hamarosan itt is látható a témával foglalkozó három film. Az első alkotás a székelyföldi vérengzéseket és deportálásokat mutatja be. A második részben Farkas György rendező a Kolozsvár környéki eseményeket láttatja. A harmadik részben Tóth Orsolya rendező a túlélőket szólaltatja meg.

Oral history

Török Imre (sz. 1928. február 22.) kolozsvári lakos szóbeli közlése.
Mátyás Ilona (sz. 1936. június 20.) kolozsvári lakos szóbeli közlése 2014. október 20 - án.
Kelemen István (1926. augusztus 20–2011. április 19.) kolozsvári lakos szóbeli közlése.
Dáné Tibor (sz. 1923. március 24 –2006. október 11.)kolozsvári lakos szóbeli közlése 2004. április 6-án
Bitay László (sz. 1928. április 17.) szóbeli közlése

Kiállítás

,,MEGHALNI KONNYEBB, MINT ELVALNI,,
ERDÉLYI MAGYAR CIVILEK
SZOVJET FOGSÁGBAN 1944–1949
EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Történelmi emléktúra mobiltelefon applikáció. Utazás térben és időben a kolozsvári gulág helyszínein.
LETÖLTÉS

KUTATÓK és ALKOTÓK

Papp Annamária

Papp Annamária

Kutató

Kolozsvári történész, újságíró, a Szabadság c. kolozsvári magyar napilap munkatársa. Legfontosabb kutatási területe a magyar civilek elhurcolása Kolozsvárról és Tordáról 1944 őszén, amely témából több előadást tartott hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve amelyről interjúkötete és több tanulmánya jelent meg.

Dr. habil. Murádin János Kristóf

Dr. habil. Murádin János Kristóf

Kutató, tanszékvezető egyetemi docens

Kolozsvári történész, habilitált egyetemi docens, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Kolozsvári Kar, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék vezetője.
Kutatási területei: erdélyi magyar civilek deportálása a Szovjetunióba 1944 őszén, az 1944-es
frontátvonulás Kolozsváron, magyar kultúrintézmények Erdélyben 1944 és 1948 között, magyar-
román kapcsolatok a 20. század első felében.
Mintegy 50 tanulmányban és cikkben foglalkozott az 1944–1945-ben a Szovjetunióba hurcolt
erdélyi magyar és német civilek életével, szerkesztette és előszóval látta el Ercsey Gyula a
szovjet gulágról szóló emlékiratát.
Román nyelven publikált doktori tézise 2014-ben elnyerte a Kolozs Megyei Könyvtár egyik
díját.
2017. augusztus 20-án, a „GULAG-GUPVI Emlékév” során Magyarországon és Erdélyben
végzett történészi és kultúraszervező tevékenység elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetésben részesült.
Ugyancsak 2017-ben a Szovjetunióba hurcolt erdélyi magyar civilek sorsának feltárásáért és az
Erdélyi Párt 1940 és 1944 közötti történetének kutatásáért végzett történészi munkája
elismeréseként a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) a Közép-Európa
Kutatásáért Díj Junior fokozatát adományozta számára.

Toth Orsolya

Toth Orsolya

Rendező

2003-2007 EMTE – Sapientia, Fotóművészet, filmművészet, média szak – operatőr, 2007-2008 Babes-Bólyai Tudományegyetem Kolozsvár – Színház és televízió kar – film, dramaturgia mesteri I. félév, 2008-2011 Babes-Bólyai Tudományegyetem Kolozsvár – Kommunikáció és politológia tanszék – szociokulturális kommunikáció mesterképzés II. éves hallgatója vagyok, 2012 – Hungarológia Doktori Iskola – Babes-Bólyai Tudományegyetem Kolozsvár.

Benkő Levente

Benkő Levente

Kutató

Újságíró, történész, aki kutatója a történetnek, és résztvevője is volt a megemlékezésnek.

Farkas György

Farkas György

Rendező

Rendező, operatőr, producer.

Budapesten végzett a Filmművészeti egyetem operatőr szakán.

Duna Televízió rendezőjeként közel négyszáz dokumentum és ismeretterjesztő film szerzője.

Fesztivál szervezőként is jelentős munkákat végzett.

Egyetemi oktató, tréner. Jelenleg független alkotóként tevékenykedik.

Pásztor Péter

Pásztor Péter

Szerkesztő
Az ELTE-n végzett tanárként.
Fiatalok szemléletformálásával foglalkozik, majdnem 20 éve, ehhez az eszközök széles tárházát használja. Így szerkesztett e-learning tananyagokat, szervezett kiállításokat és fesztivált, különböző tematikájú táborokat, Magyarországon, Ukrajnában és Ausztráliában. Fejlesztett okatató telefonos applikációkat, dokumentum és ismeretterjesztő filmeket készített.
Dr. habil. Tonk Márton

Dr. habil. Tonk Márton

Sapientia EMTE rektor

Középiskoláit szülővárosában, a Bolyai Farkas Líceumban végezte 1991-ben, a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen filozófia szakon szerzett egyetemi diplomát 1996-ban, ugyanott nyerte el a filozófiai tudományok doktora címet Tavaszy Sándorról írott dolgozatával (2001). 1993–94-ben a bázeli egyetem, 1997–98-ban és 2001-ben, valamint 2003–2007 között több ízben is Budapesten az MTA keretében, 1999–2000-ben Szegeden dolgozott kutatói ösztöndíjjal.

1996–98 között gyakornok, majd tanársegéd, 2002–2006 között adjunktus volt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Filozófiatörténet és Logika Tanszékén, közben 2000-től a Partiumi Keresztény Egyetemen is. 2006-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszékének docense, később professzora és a Természettudományi és Művészeti Kar dékánja. 2020-ban a Sapientia EMTE rektorává választották.

TÁMOGATÓINK SEGÍTŐINK

Hírek, események

Emléktárgykiállítás bemutató a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban

2017. február 23-án a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának oktatói, dr. Lupescu Radu egyetemi docens, a Nemzetközi kapcsolatok európai tanulmányok tanszék vezetője és dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus, […]

Emléktárgykiállítás bemutató a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban

2016. december 15-én a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának oktatói, dr. Lupescu Radu egyetemi docens, a Nemzetközi kapcsolatok európai tanulmányok tanszék vezetője és dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus, […]

Emléktárgykiállítás bemutató a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceumban

2016. december 13-án a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának oktatói, dr. Lupescu Radu egyetemi docens, a Nemzetközi kapcsolatok európai tanulmányok tanszék vezetője és dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus, […]

See all our news

Emléktárgyak

Gyüjtemény

0
Emléktárgyak
0
Rögzített interjúk
0
Előadások, konferenciák
0
Dokumentumfilm

Látogatóink

Az emlékév során a rendezvényeinkre ellátogató érdeklödő és tanítványok a számok tükrében.
Konferenciákon:
Előadásokon:
Kiállításon:
Webléap:
Emléktúra: