Tanulmányok

ZÁRÓ TANULMÁNY

A „REGIONÁLIS KUTATÁSOK, EMLÉKGYŰJTÉS HATÁRON TÚLI TERÜLETEKEN DIÁKOK BEVONÁSÁVAL”

CÍMŰ CSOPORTOS KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

TÁMOGATÓ: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM

Malenkij robot – Kolozsváriak szovjet fogságban,  1944–1948
 

A felszabadulás árnyoldala Kolozsvári magyarok szovjet fogságban 1944 őszén

Az erdélyi magyar és német civil lakosság  Malenkij robot-ra hurcolása 1944–1945-ben

Erdélyi magyar civilek szovjet fogságban (1944–1953)

ERDÉLYI MAGYAROK A SZOVJETUNIÓ KÉNYSZERMUNKATÁBORAIBAN

Az 1944-es frontátvonulás Kolozsváron

The Deportation of Germans from Romania to the Soviet Union in 1944-1945