M. Lovász Noémi kiállítása és dr. Murádin János Kristóf előadása a szovjet fogság témakörében a los angelesi Egyesült Magyar Házban

  1. április 8-án dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának kancellárja előadást tartott Los Angelesben a kaliforniai magyar közösség központi kulturális intézményében, az Egyesült Magyar Házban.

Az előadásra M. Lovász Noémi képzőművész Memento című festészeti kiállítása keretében került sor, amelyet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve egyik kiemelt programjaként szerveztek meg az amerikai magyar diaszpóra számára.

Magyarok szovjet fogságban a második világháború végén című előadásában, a 30 főt meghaladó közönség előtt dr. Murádin János Kristóf felvázolta az erdélyi magyarok szovjet fogságba kerülésének módjait, kitért a magyar honvédek fogságba ejtésére és a civilek elhurcolására, kifejtette a fogság körülményeit, bemutatta a munkatáborok elhelyezkedését a Szovjetunión belül és részletezte a foglyok mindennapi életét, a munkakörülményeket, az étkeztetés hiányosságait és a tábori barakkokban uralkodó viszonyokat. Előadásában Murádin János Kristóf kitért az áldozatok számára is, elemezve az elpusztult foglyok szomorú sorsának hatását a magyarság demográfiai erejének változásaira. Végül előadását a túlélők szakaszosan végbemenő hazatérésének bemutatásával és az általa készített interjúk tapasztalatainak megosztásával, valamint rövid idézetek felolvasásával zárta.

A festészeti kiállításon összesen 30 alkotás volt megtekinthető a témában. A nagyszabású kiállításmegnyitó keretében dokumentumfilm bemutatóra és rövid zenei műsorra is sor került. Mindez jelentős sajtóvisszhangot keltett a helyi magyar nyelvű sajtóban is, hozzájárulva a kaliforniai magyarság kulturális életének bővítéséhez.

About Murádin János